İsim Değişikliği İçin Neler Yapmak Lazım? İsim Değişikliği Dilekçe Örneği

İsmimizde nüfusdaki kayıtlardan kaynaklanan bir hata var olabilir veya kullandığımız ismi beğenmiyor değiştirmek istiyorsak nereye müracaat etmeli ne yapmalıyız? Bulunduğunuz yerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurabiliriz. Nüfus Müdürlüğünden nüfus kayıt örneği alalım.

İsim değiştirmek için nasıl bir dilekçe yazmalıyız?

örnek dilekçe

                                                                     ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

                                                                                                           …………………….

 

DAVACI: NURHAN VELİ  …………..Mah. …………………………………

DAVALI: NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ        …………………

 

DAVA: Nurhan olan ismimin Nuran olarak değiştirilmesi düzeltilmesi

İZAHI: …………… ili ……………….. ilçesi ……….. mah. 0001 cilt no, 0001 aile sıra no, 001 sıra noda nüfusa kayıtlı olup halen yukarıdaki adreste ikamet etmekteyim.

 

Tarafımın doğumda annem ve babamın ismimi NURAN olarak söylemelerine rağmen Nüfus Müdürlüğü tarafından kayıtlara NURHAN olarak geçmiştir ancak gerek ailem gerekse çevremde bulunan dost ve akrabalarımız beni NURHAN olarak değil de NURAN olarak bilmekte ve bu isimle çağırmaktadırlar.

Bu sebeplerden dolayı iş bu dilekçe ile müracaatına hasıl olmuş bulunmaktadır.

 

HUKUKİ DELİLLER     : M.K.nun 38 ve Nüfus kanununun 46. maddeleri

SÜBUT DELİLLER         :  Nüfus kayıtları, tanık beyanları vesair deliller

SONUÇ VE İSTEK          : Yukarıda Arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerden dolayı NURHAN olan ismimin NURAN olarak DÜZELTİLMESİNİ,

Karar verilmesini ve bu hususta gereğinin yapılmasını saygılarımla Arz ve talep ederim. tarih

İsim değişikliği yapabilmek içib gerekli dileçke örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap

Tıkla ve Yorum Yap