İsmimi Değiştirmek İçin Ne Yapmalıyım?

Ailemizin koymuş olduğu ismi farklı sebeplerden dolayı veya nüfus müdürlüklerindeki memurların hatalı yazımlarından dolayı değiştirmek isteyebiliriz. Fakat isim değişikliği için neler yapmalıyız, nereye başvurmalıyız, isim değiştirmek için aile mahkemeye mi verilmeli, gibi soruları konumuzda cevabını bulabilirsiniz.

İsim değişikliği yapılmak istenen kişi 18 yaşından küçükse nasıl bir süreç izlenmeli? Bulunduğumuz yerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurmalıyız. Tabi 18 yaşından küçük olduğu için tarafın anne ve babası başvurmalıdır ve iki tanık göstermelisiniz.

 

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

      ……………………….

DAVACI:…………. velayeten annesi …………………(TC No:…………) babası ……………(TC No:…………)- Adres- Telefon

DAVALI:: Hasımsız

DAVA KONUSU: İsim tashihi

OLAYLAR     :1-  …….. doğumlu kızımızın/oğlumuzun adını ……… koymuştuk. Ancak nüfusa tescil ettirirken ……… isminin daha hoş olacağını düşünerek ……… olarak kaydettirdik. Ancak …….. ismini hiç kullanmadık, hep …….. ismini kullandık.

2- Kızımıza/oğlumuza biz sadece ……… diye hitap etmekteyiz, çevrede ve arkadaşları arasında da böyle bilinmekte, ancak okulda, resmi dairelerde ………….. olarak bilinmekte bu nedenle karışıklıklara neden olmaktadır, ileride bu karışıklıkların artarak devam edeceği kuşkusuzdur. Kızımızın/oğlumuzun isminin nüfus kayıtlarından düzeltilmesi için mahkemenize müracaat zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   :MK. Nüfus Kanunu ve ilgili mevzuat

DELİLLER                       : her türlü yasal delil.

TANIKLAR                      : ……………………, TC:………………. – ………………………..Oğlu ………………D.lu halen ………………………adresinde ikamet etmektedir. Cep: …………………..

……………………, TC:………………. – ………………………..Oğlu ………………D.lu halen ………………………adresinde ikamet etmektedir. Cep: …………………..

TALEP VE SONUÇ :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, kızımızın/oğlumuzun nüfus kaydında ………. olan adının ……… olarak tashihine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. …/…./…..

Babası adı soyadı                            Annesi Adı soyadı

İsim değişikliği başvurusu için dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap

Tıkla ve Yorum Yap