Mahkeme Başvurusunda Kullanılacak Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma Davası Açmak için ne yapmalıyım? Dilekçe Örneği
bulunduğunuz yerde varsa Aile mahkemesine, Aile mahkemesi yoksa Aile mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğine başvurmalısınız. Bu konularda çoğu kişinin boşanma davası için yazılacak dilekçe hakkında net bir fikri yoktur bu yüzden dilekçe örneğini sizlerle paylaşacağız.
Dilekçenizde problemlerinizi kendiniz açık bir şekilde ifade etmelisiniz. Boşanma Dilekçesi Örneğini aşağıda görebilirsiniz.

AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İL veya İLÇE Adı

DAVACI  :     (adı soyadı)   (Adresi)
TC.NO:…………….
DAVALI :      (adı soyadı)   (Adresi)
TC.NO:…………….

DAVA    :ŞİDDETLİ GEÇİMLİKSİZNEDENİYLE BOŞANMA TALEBİM HAK
İZAHI ………… ili ………….. ilçesi ………… mahallesi  0000 Ciltno, 00000 aile sıra no, 0000 sırada  nüfusa kayıtlı olup halen yukarıdaki adreste ikamet etmekteyim.
Davalı eşim (ad soyadı) ile …./…../…… tarihinde evlendik ve  bu evliliğimizden müşterek olarak dünyaya getirdiğimiz …… çocuğumuz mevcut bulunmamaktadır.
Davalı eşim ile evliliğimizin ilk yıllarında mutlu bir birlikteliğimiz mevcut bulunmakta idi ancak daha sonraki günlerde davalı ile aramızda mizaç yönünden, fikri ve ruhi yönlerden kişilik uyuşmazlıklarına, anlaşmazlıklara düşmüş bulunmaktayız.
Aradan geçen zaman içersinde davalı ile aramızdaki bu anlaşmazlıklarımız bugün için hat safhaya ulaşmış bulunmakla birlikte davalı ile evliliğimiz fiilen sona ermiş bulunmakla birlikte davalı ile yaklaşık 6 aydan beri de ayrı yaşamaktayız.
Davalı ile Evliliğimizin devam etmesi için benim gösterdiğim tüm iyi niyetli yaklaşımlarıma ve gösterdiğim tüm çabalara rağmen davalı ile evlilik birliğimizin devam etmesine artık olanak kalmamıştır.
Davalı ile aramızdaki duygusal bağlar koptuğu gibi   bizleri bir arada tutacak makul bir nedende ortada kalmamakla birlikte Buna bağlı olarak davalı ile karı koca hayatımız aylar öncesinden fiilen sona ermiş bulunmakta evlilik birliğinin yeniden tesisi imkansız gelmiştir.
Yukarıda da beyan ettiğim üzere davalı ile karı koca hayatımızda zaten aylar öncesinden fiilen sona ermiş bulunmaktadır, gerek tarafımın ve gerekse karşı daha fazla yıpranmaması için fiilen biten bu evliliği hukuken de sona erdirmek istemekteyim.
Davalı ile aramızdaki soğukluk, birbirimize olan ilgisizlik birbirimizin isteklerini karşılamaktan uzaklık, davalının evlilik yükümlülüklerini yerine getirmesindeki direnmesi ve davalının evlilik birliğinin yıkılması için elinden geleni yapması evlilik birliğimizin bozulması ve geçimsizlik için yeterli nedenler olup davalı ile bundan böyle aynı çatı altında bu evliliği devam ettirmemiz artık mümkün olmadığı gibi bu evliliğin devamında herhangi bir fayda kalmamıştır. Ayrıca aile birliği temelden çökmüştür.
Davalı eşim den taralıma herhangi bir maddi ve manevi tazminat talebim de bulunmamakla birlikte yine davalı dan tarafınla herhangi bir nafaka talebimde bulunmamaktadır.

Tüm bu nedenlerden dolayı iş bu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ DELİLLER : M.K.nun ve HUMK.nun ilgili kanun maddeleri.
SÜBUT DELİLLER     :Nüfus kayıtları, tanık beyanları, yemin ve her türlü deliller.
SONUÇ VE İSTEK      Yukarıda Arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerden dolayı
Sayın hakimliğinizce yargılamanın yapılarak,
Haklı davamın KABULÜ ÎLE,
Davalı eşim (adı soyadı)  dan BOŞANMAMA
Karar Verilmesini ve bu hususta gereğinin yapılmasını saygılarımla Arz ve
talep ederim. …./…../….                                                         DAVACI

Yorum Yap

Tıkla ve Yorum Yap