Sağlık Sebebiyle Askerlik Erteleme, Tecil Şartları ve Başvuru

Sağlık durumlarından dolayı askerlik erteleme ve tecil işlemleri için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir. Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin A ve B fıkraları gereğince; vücutları askerlik yapacak derecede gelişmemiş olduğu veya tedaviyle geçecek geçici hastalık ve arızaları olduğu askerlik şubesi geçici sağlık kurulları veya asker hastanesi sağlık kurullarınca tespit edilenler ertesi yıla bırakılırlar. Ancak bu ertelemelere en fazla üçüncü yıl sonunda kesin işlem yapılır.

Sağlık sebebiyle “Ertesi Yıla Bırakma” kararlı raporların geçerlilik süresi; rapor tarihine eklenen 1 (bir) yıllık sürenin sonuna kadardır.

Rapor Süresi Bitiminde Ne Yapılır? Rapor bitimini müteakip işleme tabi oldukları doğumların silah altına alınacağı ilk genel celp ve sevk tarihinin bitiminden önce askerlik şubelerine müracaat ederek askerlik şubesi geçici sağlık kurulları veya asker hastanelerinde yeniden muayene edilir ve hakkında verilecek karara göre işlem yapılır.

SAĞLIK SEBEBİYLE SEVK TEHİRİ : Sevkleri sırasında rahatsızlığını beyan ederek asker hastanesine sevk edilenlerden, sevkin son gününü (hariç) takip eden otuz gün ve daha uzun süreyi kapsayan rapor alanların sevki raporlarının süresine göre müteakip celplere bırakılır.
Yapılan muayeneleri sonucunda 30 günden az süreli rapor alanlar, raporlarının bitimini takip eden ilk gün sevk edilirler.
Yoklama kaçağı ve bakayalardan rapor alanlar, rapor süresi ne olursa olsun raporlarının bitimini takip eden ilk gün birliklerine sevk edilirler.

Yorum Yap

Tıkla ve Yorum Yap