Kuzenle Sevgili Olunur mu? İlişki Yürür mü?

Kuzenle ilişki yaşanır mı? kuzenle sevgili olunur mu? evlenilir mi? İslamiyet’e göre caiz mi?, Medeni Kanun’a göre mümkün mü? Kuzenle ilişkinin iyi ve kötü yanları nelerdir? Akraba evliliği sayılır mı?

Yetişme şekline bağlı olarak kuzenden hoşlanma, aşık olma ve kuzenle sevgili olma isteği gelişebiliyor. Birbirleriyle aynı yerde, kardeş gibi büyüyenlerde sevgili olma isteği daha az söz konusu olurken birbirlerinden daha uzak yetişenlerde biraz daha fazla olmaktadır. Ülkemizde kuzen evliliklerinin sayısı da az değildir.

Kime Kuzen Denir?

Öncelikle kuzenin kim olduğuna bir bakmak gerekiyor. Kuzen; Anne veya babanın kardeşlerinin çocuklarına denilmektedir. (Amca oğlu/kızı, Teyze oğlu/kızı, Dayı oğlu/kızı, Hala oğlu/kızı) Kişiler birbirine kuzen değil de amcaoğlu, amcakızı, dayıoğlu gibi hitaplar kullanmış olsalardı, muhtemelen “kuzenle sevgili olunur mu?” gibi bir soru ortaya çıkmazdı.

Kuzenimle Çok Yakınız Ama Sevgili Değiliz

Kuzenler arasındaki en büyük handikaplardan birisi; kuzen ile çok iyi anlaşmak, çok iyi vakit geçirmek ve birlikte bir şeyler yapmaktan zevk alıyor olmaktır. Normalde iki insan arasında bu duygular ve durumlar gerçekleştiğinde, o kişi sevgili olma ihtimali yüksek olmaktadır.

Kuzenlerin birbirlerinden hoşlanıyor olması veya bir tanesinin tek taraflı olarak (karşılıksız) hoşlanıyor olma ihtimali de bulunmaktadır.

 • Kuzenimle çok iyi anlaşıyorum ama sevgili olmak istemiyorum.
 • Kuzenim benden hoşlandığını söyledi ama ben öyle hissetmiyorum.
 • Kuzenim benimle sevgili olmak istiyor ama ben…
 • Kuzenime duygularımı açtım ama o kabul etmedi.
 • Kuzenimden hoşlanıyorum ama o soğuk duruyor.

Yukarıdaki cümleler kuruluyorsa eğer ortadaki durum biraz farklıdır. Çünkü kuzen olma durumunda bu duygular kardeş gibi olmanın, akraba olmanın ve hatta çocukluk arkadaşı olmanın beraberinde getirdiği samimiyet ve sevgi olabilir. Kuzenlerden bir tanesi bu samimiyeti ve sevgiyi yanlış yorumlayarak hoşlanma, aşık olma durumları yaşayabilir.

Kuzenle Sevgili Olunur mu

Kuzenden Sevgili Olur mu?

Her insandan sevgili olabilir. Gönül, kişinin kuzen olup olmamasına bakmadığı gibi meşhur söz de devreye girer; “Gönül ota da konar, b**a da konar.” Kuzenle sevgili olmanın, ilişki yaşıyor olmanın, kuzenden hoşlanmanın veya kuzene aşık olmanın normal bir durum olacağını düşünebiliriz.

Kuzenle sevgili olmak veya kuzenle sevgili olmayı istemek bir günah değildir. Kuzenden hoşlanıyor olmak ve ona duyguları açmak istemek de doğal bir olaydır. Ancak duyguları açma kısmı normalden biraz daha zor olabilir. Kuzenin “el alem ne der?”, “olmaz. biz akrabayız” gibi düşünceleri onu engelleyebilir.

Duygularınız bir şekilde karşılık bulduysa ve sevgili olma yolu açıldıysa ortada herhangi bir problem yoktur. Asıl soru işaretleri ilişkinin başlangıcında değil kuzenle ilişkinin sonrasında ortaya çıkmaktadır. Her ilişki gibi kuzenle sevgililik bir ayrılıkla da sonuçlanabilir, evlilikle de. Her iki ihtimal üzerine de düşünmek gerekir.

Kuzenle İlişki Yaşandıktan Sonra Ayrılık Olursa?

Bu sorunun cevabı da baştan düşünülmelidir. Normal bir ilişkide olduğu gibi bir süre sonra insanlar birbirinden ayrılmak isteyebilir. Bu ayrılık tek taraflı bir ayrılık isteği olabileceği gibi karşılıklı da olabilir. Kuzen olma durumunda tek taraflı ayrılık daha riskli görünmektedir. Olası aldatma vakaları yaşanmışsa durum daha da içinden çıkılmaz hale gelebilir.

Sevgiliden ayrılmanın veya ayrılabilmenin en büyük avantajı, ayrıldıktan sonra iletişimin kopması ve belki yıllar boyu bir daha haber alamamaktır. Bu aynı zamanda daha az acı çekmenin, daha az hatırlamanın ve daha az özlem duymanın bir yoludur. Ancak kuzenle ilişkide durum farklılaşıyor.

Ayrılık olsa bile akraba olmanın yanında getirdiği yakınlık ömür boyu sürecektir. İleriki dönemde başka biriyle sevgili olunduğunda veya evlenildiğinde bile aynı ortamlarda karşılaşılacak olması büyük problemler yaratabilir. Uzak kalınsa bile akrabalık bağlarından dolayı iletişim bir şekilde devam eder. Sürekli kuzen hakkında haberler alınabilir.

 • Kıskançlık yaşanması ihtimali.
 • İlişki tek taraflı bittiyse (kuzenlerden biri hala aşıksa) sürekli yakınlığın ve iletişimin getireceği kötü düşünceler.
 • Geçmişte yaşananlardan dolayı ara ara yakınlaşma isteği. (mevcut eşi aldatma ihtimali)
 • Yeni eşin kuzenle yaşanan bu ilişkiyi öğrenmesi sonrasında gerginlik veya akrabalık bağlarının kopması.
 • Sülale içerisinde dedikodu ihtimali.

Kuzenle ilişkinin iyi yanı yok mu derseniz eğer; birbirini uzun yıllardır tanıma, ailelerin birbirini tanıması, birbiri hakkında hemen herseyi bilmesi ve varsa mirasın bölünmemesi gibi durumlar sayılabilir.

Kuzenle Evlenilir mi? Kuzenle Evlilik Nasıl Olur?

Konu evlilik olunca bir çok insan ve bir çok aile, yaşanan bölgede tanınan veya tanıdığın tanıdığı olan (referansı olan) kişilerle evliliği tercih etme eğilimindedir. Evlilik öncesi kişi araştırılır, soruşturulur. Kuzenle evlilik durumunda bu ortadan kalkar çünkü hem kişiler hem de aileler birbirini gayet iyi tanımaktadır.

Birbirini seven, birbirine güvenen iki insan evlenebilir ve uzun yıllar mutlu yaşayabilirler. Kuzenle İlişkide olduğu gibi kuzenle evlilikte de benzer soru işaretleri bulunmaktadır. Hem yakın akrabalığın beraberinde getirdiği durumlar hem de sosyal çevre faktörleri bu noktada devreye giriyor. Kuzenle evlilik için bazı soruların cevap bulması gerekiyor.

 • Kuzeninizi ne kadar tanıyorsunuz?
 • Aileler bu ilişkiye onay verir mi?
 • Diğer akrabaların veya sosyal çevrenin onaylaması önemli mi?
 • Akraba evliliklerinin getirebileceği sağlık sorunlarının farkında mısınız?

bu tür sorular çoğalabilir. Bu durumları kaldırabilecek bir ilişkiye sahip olunduğunda evlilikte her hangi bir problem yaşanması beklenmez.

Kuzenle hem ilişkide hem de evlilikte sorun yaşanma ve tartışma durumlarında, aileler de konuya dahil olabileceği için ailelerin de birbirleriyle arası açılabilir veya akrabalık bağları zarar görebilir.

Kuzen Evliliğinde Çocuk Yapmanın Riskleri

Akraba evliliklerinde de sağlıklı çocuklar dünyaya gelmektedir. Ancak düşük yapma ihtimalinin ve sağlıklı doğum yapma ihtimalinin akrabalık bağı olmayanlara göre bir miktar daha fazla olduğu bilinmektedir.

Gelişen Tıp teknolojileriyle birlikte evlilik esnasında bir takım çalışmalarla bu sorunların önüne geçilebilmektedir. Hastanelerde bulunan genetik tarama testleri, gen haritası incelemesi gibi uygulamalarla oluşabilecek sorunların önüne geçilebildiği iddia edilmektedir. Akraba evliliğinde çocuk sahibi olmadan önce konuyu uzman hekimlere danışmanız önemlidir.

İslamiyet Bu Konuda Ne Söylüyor?

Kuzen ile evliliğin caiz olup olmadığı, nikah düşüp düşmeyeceği veya haram/helal durumları hakkında çok fazla farklı görüş olsa da Diyanet bu konuda şöyle söylüyor:

İslâm dininde evlenilmesi câiz olmayan hısımlar âyet ve hadislerde sayılmış ve bunların dışında kalanlarla evlenmenin helâl olduğu açıkça ifade edilmiştir. Kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlar şunlardır: Anne, anne veya baba tarafından olan büyük anneler, kız, oğlan ve kızın çocukları yani torunlar, kız kardeş, kız ve erkek kardeşin kızları, hala, teyze, eşin annesi, kendisiyle birleşilen eşin başka kocasından olan kızı, oğlun eşi, evlilikleri devam ettiği sürece eşin kız kardeşi ile teyzesi ve halası (eşinden ayrılmadan bunlarla evlenemez), puta, ateşe, yıldıza tapanlar, sütanne, süt kız kardeş, süt hala, süt teyze ve başkalarının nikâhında bulunan kadınlar (en-Nisâ, 4/23-24; Mevsılî, el-İhtiyâr, 3/84-86). Bunların dışında kalanlarla, başka bir evlenme engeli de yoksa evlenilmesi câizdir. Nisâ sûresinde evlenilmesi yasak olanlar sayıldıktan sonra; “Bunların dışında kalanlarla ise evlenmek size helâl kılınmıştır.” (en-Nisâ, 4/24) buyrulmuştur.

Din İşleri Yüksek Kurulu


Yukarıda sayılanların dışındaki akrabalarla evliliği yasaklayan bir delil bulunmamaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) halasının kızı Zeynep binti Cahş ile evlendiği gibi (el-Ahzâb, 33/36-38), kendi kızı Hz. Fâtıma’yı da amcasının oğlu Hz. Ali ile evlendirmiştir.

“Zayıf çocuklar dünyaya getirmektesiniz. Bu yüzden yabancı kadınlarla evlenin.” sözü Hz. Ömer’e aittir. (İbn Hacer, et-Telhîsu’l-habîr, 3/308-309 [1481]). 

Medeni Kanun Bu Konuda Ne Söylüyor?

Bazı akrabalık durumları evlenmeye engel teşkil etmektedir :

 • Anne ve baba ile onların anne ve babaları (dede, nene), çocuklar ve çocukların çocukları (torun), kardeşlerin evliliği mümkün değildir. (Kayın hısımlığında da geçerlidir.)
 • Amca, teyze, hala, dayı gibi üçüncü dereceden akrabalarla evlilik mümkün değildir.
 • Evlatlık alınanlar için de geçerlidir.

Bu şekilde akrabalığın söz konusu olduğu hallerde evlilik yapılsa dahi evlilik mutlan butlanla sakat olacaktır. Bu durumlar haricindeki akraba evliliklerinde bir engel bulunmamaktadır.

Puan Ver

Yorum yapın