Löp, Löppe ve Löppüş Ne Demek?

Löppe ve Löppüş kelimeleri ne anlama geliyor? Duyulduğunda muhtemelen anlamı bilinmeyecek kelimelerdir Löppe veya Löppüş.

Löppe ve Löppüş kelimeleri, genellikle teknolojinin gelişmediği ve vaktini sokak oyunları ile geçirmiş çocukların bildiği kelimelerdir. Misket oyunu, bilye oyunu veya gülle oyunu olarak bilinen oyundaki en büyük miskete veya gülleye, bazı bölgelerde löppe denirken bu tabir farklı bölgelerde löppüş olarak söylenir.

Löppe ve Löppüş

Löp, Löppe, Löppüş Ne Demek?

İri ve yumuşak şeylere “Löp” denilmektedir. “Löp et”, “löp löp et” söylemleri buradan gelmektedir.

Löppe ve Löppüş kelimelerin kökeni “Löp” kelimesine dayanıyor. Löppe veya Löppüş; normalden daha iri, daha büyük olan ve genellikle yuvarlak hatlara sahip olan şeyler için kullanılır. Bunlar; misket, bilye, gülle, meyveler gibi çeşitlendirilebilir.

Normalden daha şişman, daha ağır, daha büyük, daha yuvarlak, daha iri olan her şeye löppe yada löppüş denilmektedir. Bu bir insan veya nesne olabilmektedir.

Kimlere Löppüş Denir?

Löppüş kelimesi ağza bir hitap şekli gibi oturduğu için anlamına uygun veya uygun olmayan her yerde söylendiği de görülebilmektedir. Özellikle sosyal medyada “löppüş” çok farklı ithamların yerine kullanılmaktadır.

Bu hitaplar birebir anlam taşımayabilir ancak genellikle:

  • İri yapılı, kilolu veya şişman birine de Löppüş diye hitap edilebilmektedir.
  • Büyük göğüslere sahip kadınlara Löppüş hitabı kullanılabilmektedir.
  • İri kalçalara sahip olanlara Löppüş denilebilmektedir.
Puan Ver

Yorum yapın